Programul Național de Dezvoltare Rurală

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României

Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală

Europa investește în zonele rurale

Logo

MASURA 7/6B

Scopul măsurii:

Sprijinirea comunității rome de pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia” pentru integrarea în spațiul economic, cultural și social.

Obiectivele masurii:

Implementarea acțiunilor ce vizează egalitatea între persoane fără deosebire de origine etnica, egalitatea deplină de drepturi și șanse de afirmare a identității, a diversității culturale în scopul recunoașterii valorilor comune.

Beneficiari:

-Societatea civilă, asociații, O.N.G.-uri din teritoriul GAL acreditați pe servicii sociale;
-Autorități publice locale, asociațiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, întreprinderi private.
-G.A.L. - pentru cazul în care niciun alt solicitant nu își manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese;

Sprijinul nerambursabil : Valoare alocată pe măsură 45,000 euro

Tip de sprijin : INVESTIȚII Sumă disponibilă :,
Valoare maximă eligibilă pe proiect : 45,000 euro
Intensitate sprijin 100%
Pragul de calitate 20 puncte

Descarca > Ghidul solicitantului M7.6B

Descarca > Cerere de Finantare 7.6B

Descarca > Studiu de fezabilitate conform HG907 2016

Descarca > Memoriu justificativ solicitanti publici

Descarca > STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C

Descarca > STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Descarca > Anexa 3

Descarca > Fisa masurii 7.6B

Descarca > FISA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI 7.6B